Col.legiada nº 9196 Registrada per la FEAP i la EFPA

ATENCIÓ PRESENCIAL I VIRTUAL

Ofereixo atenció a infants, adolescents i adults.

INFANTS

Atenció adreçada a nens i nenes que necessiten ajuda per superar:

 • Dificultats emocionals, conductuals i de relació
 • Problemes d'aprenentatge (capacitats, hàbits, motivació)
 • Crisis de creixement i problemes maduratius
 • Complicacions en l'adaptació a situacions noves, malalties, morts
 • i als pares i mares que volen comprendre i ajudar al seu fill o filla en les seves dificultats.

  Aquesta atenció consisteix en:

 • Psicodiagnòstic i orientació
 • Avaluació neuropsicològica
 • Psicoteràpia
 • En què consisteix el psicodiagnòstic?

  Un psicodiagnòstic és el conjunt de sessions que el terapeuta fa a l'inici amb l'infant, els pares i eventualment l'escola, per tal de conèixer's i avaluar la situació que ha portat a consultar. Es tracta d'estar prou orientats per decidir de forma conjunta i coordinada les mesures més adients per abordar les dificultats.

  Què és una avaluació neuropsicològica?

  Una avaluació neuropsicològica és una exploració de diferents funcions psicològiques realitzada amb l'ajuda de proves estandaritzades. Permet detectar dificultats com la dislèxia, el TDAH, el TEA entre d'altres, i dissenyar els tractaments més adequats.

  Què es fa en una psicoteràpia infantil?

  Una psicoteràpia infantil és un procés terapèutic dirigit a un nen o nena que requereix de la participació dels pares a través de sessions de pares o sessions familiars. Un@ terapeuta infantil està preparat/da per comprendre i connectar amb el món interior del nen@ i pot ajudar a ell@ i als seus pares a entendre i elaborar les dificultats per les quals han vingut. Amb la relació terapèutica i mitjançant les paraules, el joc i altres recursos expressius, l@ terapeuta i l'infant poden explorar diferents maneres de veure les coses i crear nous significats que el/la facin sentir millor

  ---

  ADOLESCENTS

  L'adolescent està sotmès a canvis físics, psíquics i socials que requereixen un procés d'elaboració que donarà com a resultat una reorganització de la seva personalitat. El canvi apareix de forma brusca però el procés d'elaboració requereix un temps i esforç psíquic considerable. Hi ha situacions que poden complicar aquest procés com per exemple la separació dels pares, una migració, canvis físics precoços o tardans, fracàs escolar o laboral, conflictes, abús de substàncies, malalties, accidents o dols per pèrdues significatives.

  Aquesta atenció consisteix en:

 • Psicodiagnòstic
 • Psicoteràpia
 • Avaluació neuropsicològica
 • Orientació vocacional
 • Com pot ajudar un psicodiagnòstic i una psicoteràpia a un/a adolescent?

  La psicoteràpia proporciona un espai segur a l'adolescent per explorar les diferents dimensions d'una experiència i elaborar-la. La relació terapèutica l'ajudarà a entendre's i a acceptar-se. A l'inici es realitzaran unes sessions (psicodiagnòstic) en que es valorarà amb el noi o noia i els seus pares la situació que els porta a consultar i es decidirà sobre quina és la millor ajuda. En el cas que sigui necessària una psicoteràpia es fixaran uns objectius que serviran com a guia al llarg del treball terapèutic

  En què consisteix una orientació vocacional?

  A través de l'autoconeixement d'habilitats, interessos i possibilitats, amb l'ajuda de tècniques de coaching i eines psicomètriques, l'adolescent o jove podrà anar prenent decisions sobre estudis i feines que l'acostaran a allò que més li encaixa en el moment present.

  ---

  ADULTS

  Aquesta atenció consisteix en:

 • Psicodiagnòstic
 • Psicoteràpia individual, de parella o familiar
 • Peritatge judicial
 • Què és una psicoteràpia?

  Una psicoteràpia és un procés relacional d'aprenentatge que porta a canvis a nivell emocional, relacional, cognitiu, corporal i social. A través de la relació terapèutica es creen les condicions que afavoreixen la connexió i elaboració d'emocions, l'adquisició de perspectives diferents i la presa de decisions. Es tracta de potenciar la capacitat que tots tenim de recuperar la salut i viure amb benestar.

  Situacions per les quals es busca psicoteràpia:

 • Confusió, dubtes, pors, obsessions.
 • Desànim, estancament, apatia, somatitzacions.
 • Problemes de relació i conflictes.
 • Situacions estressants o traumàtiques com canvis laborals o familiars, malalties, morts.
 • A qui pot beneficiar una teràpia de parella?

  La falta de comunicació i malentesos poden erosionar la relació de parella provocant distanciament emocional i malestar. És aconsellable buscar ajuda quan persisteixen els conflictes, les baralles, la monotonia o les dificultats en l'àmbit de la sexualitat.

  I la teràpia familiar?

  Hi ha dificultats individuals que estan lligades a la dinàmica de les relacions familiars. Per entendre-les i solucionar-les d'una forma eficaç es requereix la participació de tots o algun dels membres de la família. En aquests casos es treballarà per fer conscients i solucionar conflictes, i millorar les relacions.

  Peritatge judicial

  Un peritatge judicial és una avaluació dels aspectes necessaris per donar resposta a la demanda d'un procés judicial. Es tracta d'assessorar al/a la jutge en matèria de personalitat, psicopatologia, competències parentals, custòdies i altres.

  Contactar:
  C/Casanova 46, 4rt 1a, Barcelona.
  Mb: 696453277
  Email: trescoca@gmail.com